Wzornictwo UTP z drugim stopniem kształcenia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskał pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku Wzornictwo.

Kształcenie realizowane będzie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej w ramach profilu praktycznego. Jego atutem jest przeważający udział zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowe. Pierwsza rekrutacja prowadzona będzie już na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 (nabór w marcu 2020 r.). 

Dodajmy, że absolwenci Wzornictwa UTP otrzymują nagrody w prestiżowych konkursach. Ich projekty można także podziwiać w przestrzeni miasta, np. ławki i kwietniki na Starym Rynku w Bydgoszczy.