Przygotowanie do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Praktycznej Agronomii na WRiB

28.11.2019 roku na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii odbył się pierwszy wykład przygotowujący do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Praktycznej Agronomii organizowanego przez Instytut Praktycznej Agronomii PROCAM.

 

Przedstawiciele firmy: dr Łukasz Zarycha – dyrektor regionalny,  Michał Wojtacki i Grzegorz Malesiński, podczas wykładu podzielili się praktyczną wiedzą i doświadczeniem z zakresu nowoczesnej ochrony i uprawy roślin rolniczych, na przykładzie roślin zbożowych i rzepaku. Poruszano temat czynników warunkujących potencjał plonowania roślin zbożowych m.in. odczyn i zasobność gleby, uwarunkowania wilgotnościowe, wybór odmiany w zależności od jej wczesności czy zbilansowane nawożenie łanu i strategia jego ochrony. Na spotkanie przybyło liczne grono studentów i pracowników Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii.