Współpraca WZ i Ekonomika

Wydział Zarządzania UTP objął patronatem naukowym klasę 1ag o profilu technik rachunkowość w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy przy ulicy Gajowej 98.

 

Podpisanie porozumienia o współpracy między szkołą a Wydziałem Zarządzania nastąpiło 28 listopada podczas corocznego spotkania z cyklu EKONOMISTA WOBEC WYZWAŃ RYNKU PRACY.

WZ reprezentowali: dr hab. Iwona Posadzińska, prof. uczelni – dziekan Wydziału Zarządzania, dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich, dr inż. Małgorzata Zajdel – pełnomocnik dziekana wydziału ds. współpracy z otoczeniem, mgr inż. Małgorzata Grzeszczak – asystent w Katedrze Zarządzania Organizacjami Innowacyjnymi.