Współpraca UTP z PROMIS S.A.

2 grudnia 2019 roku podpisano umowę pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego - prof. dr. hab. inż. Tomaszem Topolińskim a panią prezes Domu Inżynierskiego “PROMIS” S.A. z siedzibą w Szczecinie - Urszulą Głod na wykonanie usługi inwestora zastępczego dot. budowy budynku dydaktycznego.