"Odpowiedzialna konsumpcja" na WZ

6.12.2019 roku na Wydziale Zarządzania odbyło się uroczyste wyręczenie dyplomów i nagród finalistom wojewódzkiego konkursu pt. "Odpowiedzialna konsumpcja” .

 

Podczas finału laureatka I miejsca Patrycja Frątczak ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu zaprezentowała nagrodzoną pracę pt.: „Negatywne skutki nieprawidłowej konsumpcji”. 

Konkurs kierowany był do uczniów szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego, a zorganizowało go studenckie koło naukowe „Odpowiedzialnych konsumentów” działające przy Wydziale Zarządzania.