Naukowcy UTP w Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk

Polska Akademia Nauk ogłosiła składy nowo wybranych Komitetów Naukowych na kadencję 2020-2023.

Zostało do nich wybranych siedmioro wykładowców naszej Uczelni.


W Komitecie Nauk Agronomicznych:

 • dr hab. Justyna Lema-Rumińska
 • dr hab. inż. Roman Rolbiecki
 • dr hab. inż Małgorzata Szczepanek

  (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii)


W Komitecie Budowy Maszyn:

 • prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch

  (Wydział Inżynierii Mechanicznej)

W Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej:

 • prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

  (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

W Komitecie Inżynierii Produkcji:

 • dr hab. inż. Waldemar Bojar

  (Wydział Zarządzania) 

Komitety pełnią funkcję doradczą i opiniotwórczą. Do głównych zadań należy: opracowanie stanowisk i ekspertyz naukowych, opiniowanie aktów prawnych dotyczących nauki i kształcenia, popularyzowanie wyników badań.