Wykład prof. Jacka Gierasa

Zapraszamy na referat prof. Jacka Gierasa, który odbędzie się 13 lutego 2020 roku w Auditorium Novum w sali 1B o godzinie 10.00.

Tytuł referatu to "Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie transportu naziemnego o bardzo wysokiej prędkości prowadzone w wyższych uczelniach Chińskiej Republiki Ludowej", (ang. tytuł Research and Development Activity in Ultra High-Speed Ground Transportation at Universities in the People’s Republic of China).

Prof. J. Gieras w roku 1977 rozpoczął pracę w Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy, gdzie pracował najpierw jako adiunkt, a od roku 1981 jako docent na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki. W roku 1981 został wybrany dziekanem Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki. Funkcję tą pełnił do listopada 1983 roku, tzn. do chwili wyjazdu na staż naukowy do Kanady. Tytuł profesora nadała mu Rada Państwa, na wniosek Senatu ATR, w 1987 roku. Tytuł ten uzyskał w wieku 40 lat będąc najmłodszym profesorem w dziedzinie maszyn elektrycznych w Polsce. W latach 1987-1989 pracował jako visiting professor w Jordan University of Science and Technology w Irbidzie (Jordania). W latach 1989 – 1998 prof. J. Gieras pracował w Department of Electrical Engineering Uniwersytetu w Kapsztadzie (University of Cape Town), RPA. W roku 1996, podczas urlopu naukowego, otrzymał prestiżową Katedrę Systemów Inżynierii Transportu na Uniwersytecie w Tokio (Bunkyo-ku, Japonia), sponsorowaną przez Centralne Japońskie Przedsiębiorstwo Kolejowe. Został zaproszony do zespołu specjalistów międzynarodowych, powołanego do badań eksperymentalnego pociągu Shinkansen Series 300X, który 26 lipca 1996 r. na trasie Shin Osaka – Maibara osiągnął rekord prędkości – 443 km/godz.

W roku 1998 prof. Gieras wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie związał się z United Technologies Corporation (UTC) – wielką korporacją globalną, zatrudniającą obecnie ponad 300 tys. pracowników. Pracując w UTC dokonał wielu wynalazków, między innymi w dziedzinie maszyn elektrycznych specjalnych do samolotów, m.in. dla Boeinga 787 Dreamliner. W latach 2018 i 2019 przebywał w ośrodkach naukowych Korei Południowej oraz Chin. W roku 2019 otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt działalności.

Prof. J. Gieras opublikował w sumie ponad 250 artykułów w czasopismach naukowo-technicznych oraz materiałach konferencyjnych. Mógłby publikować znacznie więcej, jednak zatrudnienie w sektorze high technology wymaga skomplikowanej procedury uzyskania zezwolenia na publikacje. Jest autorem ponad 70 publikacji patentowych w USA, 16 patentów w krajach Unii Europejskiej oraz 4 patentów w Polsce. W chwili obecnej publikacji i patentów tych może być już znacznie więcej. Tylko w 2019 r. prof. Gieras uzyskał 4 patenty USA.

Prof. Jacek F. Gieras jest znany na świecie głównie dzięki swoim siedmiu monografiom książkowym:

  • „Linear Induction Drive”, Oxford University Press, 1994, Wielka Brytania;
  • „Permanent Magnet Motors Technology: Design and Applications”, Marcel Dekker Inc., New York – Basel, 1996, 2002, CRC Press – Taylor & Francis, Boca Raton – London – New York, USA, 2010;
  • „Linear Synchronous Motors: Transportation and Automation Systems”, CRC Press, Boca Raton – London – New York – Washington DC, 1999, drugie wydanie CRC Press – Taylor & Francis, Boca Raton – London – New York, 2012, USA;
  • „Axial Flux Permanent Magnet Brushless Machines”, Kluwer Academic Publishers, Boston – Dordrecht – London, 2004, Springer, Niemcy, 2008;
  • „Noise of Polyphase Electrical Motors”, CRC Taylor & Francis, Boca Raton – London – New York, USA, 2005;
  • “Advancements in Electric Machines”, Springer, 2008, Niemcy;
  • “Electrical Machines: Fundamentals of Electromechanical Energy conversion”, CRC Press – Taylor & Francis. Boca Raton, 2016, USA.