Podania tylko elektronicznie!

Uprzejmie informujemy, że udostępniliśmy dla studentów moduł Podania w systemie USOSweb.

Od 1 lutego br. składanie i rozpatrywanie podań oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w indywidualnych sprawach studentów podlegających załatwieniu w drodze rozstrzygnięcia (rejestracja warunkowa, powtarzanie semestru, indywidualna organizacja studiów, urlop, przeniesienie, zaliczenie/egzamin komisyjny) będzie odbywało się wyłącznie w formie elektronicznej.


Studenci składają podania oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy i otrzymują odpowiedzi poprzez indywidualne konto w systemie USOSweb.

Szczegóły dostępne na stronie głównej USOSweb (zarządzenie, załącznik do zarządzenia, instrukcja dla studentów).