Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza Konkurs o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. 

Prace magisterskie należy nadsyłać do 31 marca 2020.

Regulamin i szczegóły