UTP gospodarzem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Z ogromną satysfakcją informujmy, że Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy został wyznaczony na Gospodarza XLIV eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbędą się w dniach 05-06.06.2020r. w Bydgoszczy.

Organizatorem tego wydarzenia jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Z ramienia naszej Uczelni Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. inż. Joanna Bogucka, prof. uczelni, na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, prof. dr. hab. inż. Tomasza Topolińskiego.

W eliminacjach centralnych olimpiady – w 11 blokach tematycznych weźmie udział ponad 200 najlepszych uczniów z całego kraju. Olimpiada kierowana jest do młodzieży ze szkół średnich, w których prowadzi się kształcenie w zakresie ogólnie rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem aspektów biologicznych, technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych. Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa.