Pierwsze oddechy respiratora UCM 01

Ponad dwa tygodnie temu na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy zebrało się grono zapaleńców.

Podobnie jak na niektórych innych uczelniach uczestnicy tego spotkania podjęli się zaprojektować i zbudować prototyp prostego respiratora ratującego życie chorych na COVID-19. Kierownictwo nad zespołem, w skład którego weszli nie tylko pracownicy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, ale także firmy CIMAT, MEDSEVEN, objął – od dawna związany z inżynierią biomedyczną – prof. Tomasz Topoliński, rektor UTP, zapewniając warunki i środki finansowe niezbędne do prowadzenia wszystkich prac projektowych.

Nadzór medyczny nad pracami zespołu objął anestezjolog, dr n. med. Robert Włodarski, z-ca Komendanta WSK w Bydgoszczy. Koordynował on prace związane ze sformułowaniem założeń i warunków krytycznych, które ze względów bezpieczeństwa pacjenta musi spełniać konstrukcja respiratora, a obecnie nadzoruje ich spełnienie. Przez minione 2 tygodnie zespół pracował bardzo intensywnie, a każdy dzień kończył się wideokonferencją, na której omawiano postęp prac, analizowano i rozwiązywano bieżące problemy. W piątkowy wieczór respirator zaczął wspomagać pracę sztucznego płuca. Niżej krótki film pokazujący pierwsze oddechy respiratora UCM01 - Uniwersytet-CIMAT-MEDEVEN, Medycyna.

 

Projektem bardzo zainteresowane jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oczekując od zespołu projektowego, w jak najkrótszym czasie, sporządzenia niezbędnej dokumentacji oraz dwóch działających prototypów respiratora do dalszych badań, w tym klinicznych. Przed zespołem jeszcze sporo pracy, jednak pierwsze powodzenia i zainteresowanie MNiSW dodaje jego członkom energii w realizacji najważniejszego celu – walce o zdrowie osób zakażonych koronawirusem.