Rozmowa online z prorektorem ds. kształcenia i spraw studenckich

W trybie pracy zdalnej cała społeczność akademicka uczy się działać przy użyciu nowych sposobów komunikacji.

Ostatnie miesiące były czasem wzmożonej pracy oraz wielu sukcesów, nie tylko władz oraz pracowników UTP, ale również studentów. Zaistniała sytuacja sprawia, że młodzi ludzie mają coraz więcej pytań, na które oczekują rzetelnych i konkretnych odpowiedzi.
Dlatego 12 maja o godzinie 17:00 dr inż. Marcin Drechny, prof. uczelni - prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich - odpowie na pytania nadesłane przez studentów. W czasie rozmowy organizowanej przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego UTP zostaną poruszone bardzo istotne kwestie, między innymi: zbliżająca się sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna, prace dyplomowe, zajęcia laboratoryjne czy zakwaterowanie w Domach Studenta.

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na Facebooku https://www.facebook.com/URSS.UTP1/.