VI sympozjum Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce

Katedra Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP zaprasza do udziału w VI sympozjum „Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce”.

Sympozjum odbędzie się 21 maja 2020 roku w systemie online. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00.
Celem cyklicznych spotkań architektów i osób zajmujących się kształtowaniem przestrzeni w trakcie sympozjum jest wymiana myśli w ujęciu interdyscyplinarnym, obejmująca grupę zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką sztuki i techniki, w zagadnieniach kształtowania przestrzeni miast oraz kreacji budynków, budowli i zespołów krajobrazowych.