Stypendia Prezydenta Bydgoszczy dla UTP

Prezydent Rafał Bruski, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych, przyznał wybitnym młodym naukowcom i wyróżniającym się studentom stypendia.

Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele naszej uczelni. Stypendium dla wybitnych młodych naukowców otrzymał dr inż. Piotr Bełdowski z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, natomiast stypendium dla wyróżniających się studentów trafiło do Macieja Gniadka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Gratulujemy!

Więcej informacji na stronie