Organizacja dydaktyki i procedury bezpieczeństwa na UTP

Szanowni Studenci,
Szanowni Pracownicy.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 • Komunikat Koordynatora ds. bezpieczeństwa UTP:
  • ważne informacje dla studenta – pobierz
  • ważne informacje dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne – pobierz
 • Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 110.2019.2020 Rektora UTP z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – pobierz
 • Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr Z.72.2018.2019 Rektora UTP z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 – pobierz
 • Terminarz semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 - pobierz
 • Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 – pobierz
 • Procedury bezpieczeństwa sanitarnego UTP - pobierz
 • Zarządzenie w sprawie zasad zakwaterowania w Domach Studenta UTP po przywróceniu ich funkcjonowania z dniem 1 czerwca 2020 r. – pobierz

Plan zajęć realizowanych na terenie UTP oraz zajęć terenowych umieszczony będzie na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Marcin Drechny
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich UTP