Respirator CoViVENTILUCM01 - podpisanie umowy

Projekt budowy respiratora wchodzi w kolejny etap.

Trwają starania o uzyskanie stosownych zezwoleń, między innymi na wyprodukowanie serii próbnej i przeprowadzenie badań technicznych i klinicznych. W minionym tygodniu podpisana została umowa w sprawie udziału poszczególnych autorów respiratora CoViVENTILUCM01. Porządkuje ona wiele spraw formalnych, w tym także podział praw autorskich uzyskanych w projekcie. 

Umowa zawarta została między Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym (Wydział Inżynierii Mechanicznej) a pracownikami firmy CIMAT i MEDSEVEN, emerytowanymi pracownikami Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP i firmy CIMAT i płk. dr. n. med. Robertem Włodarskim - krajowym konsultantem ds. obronności w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Naukowcy z Inżynierii Biomedycznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej we współpracy z ekspertami medycznymi i przedsiębiorcami  stworzyli prototyp respiratora. Jest to nie tylko przykład integracji różnych środowisk dla realizacji społecznie istotnego celu do walki z COVID-19, ale też dowód na to, jak ważna w dzisiejszych czasach jest inżynieria biomedyczna.