Naukowcy UTP i współpraca ze Strażakami w zakresie obsługi dronów

W ramach nawiązania współpracy z jednostką Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w dniach 10-14.07.2020 roku na UTP odbyły się spotkania mające na celu wprowadzenie druhów PSP w tematykę bezzałogowych statków powietrznych.

Pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki przedstawili strażakom teoretyczne aspekty pilotażu, które obejmowały podstawy prawa lotniczego, zasady i bezpieczeństwo wykonywania lotów oraz omówienie budowy wielowirnikowców. Spotkanie obejmowało takżę naukę pilotażu na profesjonalnych symulatorach lotu oraz pokaz na placu manewrowym.

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, zarówno Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, jak i wyznaczonych do szkolenia strażaków. Mamy nadzieję, że współpraca, którą rozpoczęliśmy będzie kontynuowana i pozwoli na wzajemne podnoszenie kwalifikacji.