Stypendium marszałkowskie dla dr hab. Katarzyny Tretyn-Zečević, prof. uczelni

Dr hab. Katarzyna Tretyn-Zečević, prof. uczelni, kierownik Katedry Architektury Wnętrz Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, znalazła się w gronie osób, którym przyznano stypendia marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Stypendium wręczono w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Więcej szczegółów na stronie.

O twórczości dr hab. Katarzyny Tretyn-Zečević, prof. uczelni w najnowszym wydaniu Formatu 2.0 - portal/strefa-popularnonaukowa/jestem.

Gratulujemy!