Nominacje prorektorskie, dziekańskie i prodziekańskie

5 czerwca 2020 roku na Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego na kadencję 2020-2024 został wybrany prof. dr hab. inż. Marek Adamski. 23 lipca rektor-elekt wręczył nominacje prorektorskie, dziekańskie i prodziekańskie na nową kadencję. 

 

Wręczenie powołań odbyło się w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności w kampusie UTP. Zgromadzonych powitał obecny rektor - prof. Tomasz Topoliński. 

Prorektorzy:

 • Dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. uczelni - Prorektor ds. nauki i ewaluacji
 • Dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. uczelni - Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich
 • Dr inż. Adam Marchewka - Pełnomocnik Rektora ds. pozadydaktycznej działalności studenckiej

Kierownikiem Biura Rektora zostanie dr hab. inż. Szymon Różański, prof. uczelni

Dziekani:

 • Dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. uczelni - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. uczelni - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Dr hab. inż. Janusz Musiał, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. uczelni - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. uczelni - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Dr inż. Tomasz Marciniak, prof. uczelni - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Dr hab. Iwona Posadzińska, prof. uczelni - Wydział Zarządzania

Prodziekani:

 • Dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. uczelni - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dr Aleksandra Roślewska, prof. uczelni - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Dr inż. Robert Polasik - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Dr inż. Tomasz Stosik- Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Dr inż. Grażyna Gozdecka, prof. uczelni - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Dr inż. Mścisław Śrutek - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska - Wydział Zarządzania