Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 - nominacja

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska, prof. uczelni z Instytutu Matematyki i Fizyki Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii "Naukowiec przyszłości" za realizację projektu pt.: „Spójne oddziaływanie ekscytonów rydbergowskich z promieniowaniem elektromagnetycznym”.

O badaniach: https://www.utp.edu.pl/pl/portal/nauka/badania/1682-fotonika-i-inzynieria-kwantowa


PNIR2020 List Nominacyjny dr hab. Sylwia Zielińska Raczyńska prof. UTP