Tytuł profesora dla dr. hab. inż. Stanisława Mrozińskiego

Informujemy, że postanowieniem z 21 lipca 2020 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych dr. hab. inż. Stanisławowi Mrozińskiemu, prof. uczelni.

Serdecznie gratulujemy!