Prof. Dariusz Piesik w PAN

Informujemy, że profesor Dariusz Piesik został powołany na członka Zespołu Analityki Żywności, Surowców i Produktów Żywnościowych Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Przedstawiciele PAN podkreślili, że udział Pana Profesora w pracach Zespołu „przyczyni się do podniesienia jego znaczenia w środowisku naukowym oraz do rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Zespół”.

Serdecznie gratulujemy!

prof Piesik PAN