Spotkanie absolwentów rocznika 1970 na WTiICh

15 września 2020 roku odbyła się uroczystość jubileuszu pięćdziesięciolecia uzyskania tytułu zawodowego inżyniera przez pierwszy rocznik studentów dziennych Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy.

W auli Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej spotkało się 20 absolwentów z roku 1970-tego, organizatorem zjazdu był dr Lech Ruczyński. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił JM Rektor prof. dr hab. inż. Marek Adamski, społeczność akademicką wydziału reprezentowali: Dziekan - dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. uczelni, Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich - dr inż. Grażyna Gozdecka, prof. uczelni oraz Przewodniczący Dyscyplin Naukowych: dr inż. Dorota Ziółkowska i  dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. uczelni.

Zaproszeni zostali również goście: opiekun roku prof. dr hab. Jerzy Gaca i nauczyciele akademiccy tego rocznika absolwentów: dr hab. Karzimierz Piszczek, prof. uczelni,  dr hab. Stanisław Zajchowski, prof. uczelni. Krótką historię wydziału, jak również najnowsze osiągnięcia pracowników zaprezentowała zgromadzonym Dziekan, wspomnienia i anegdoty z okresu studiów pierwszego rocznika studentów dziennych były przypomniane przez prof. Jerzego Gacę, opiekuna roku i koleżankę ze studiów Halinę Tadych.