Informacja dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - TURA 1

Od 18 września do 25 września 2020 roku należy przesłać lub złożyć komplet dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego UTP.

 

Niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów. Uczelnia nie wzywa do uzupełnienia dokumentów. 

Zalecamy przesyłanie dokumentów tradycyjną drogą pocztową lub kurierem. Dokumenty można będzie także złożyć osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym:

  • adres do przesyłania dokumentów: UTP Biuro Rekrutacji, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

W przypadku wysłania dokumentów tradycyjną drogą pocztową lub kurierem w przesyłce należy umieścić: oryginał/odpis lub odpis notarialny dyplomu (oryginał będzie do zwrotu w dziekanacie po rozpoczęciu studiów), dokument zawierający ocenę na dyplomie i z egzaminu dyplomowego oraz średnią ocen z toku studiów, podpisane podanie o przyjęcie na studia, jedną fotografię.

  • Punkt Rekrutacyjny znajduje się w Bydgoszczy Al. prof. S. Kaliskiego 7 (bud. Auditorium Novum) i czynny będzie w dniach:
    • 18.09.2020 r. 9.00 - 12.00 piątek
    • 19.09.2020 r. 9.00 - 12.00 sobota
    • 21-25.09.2020 r. 9.00 - 12.00 poniedziałek-piątek

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami - POBIERZ