Doktorantka z WHiBZ z nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Dr inż. Aleksandra Dunisławska z Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt znalazła się w gronie 25 laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020 w kategorii wyróżniona rozprawa doktorska.

Wyróżnienie przyznano za podjęcie tematyki istotnej dla produkcji drobiarskiej.

Rozprawa doktorska zatytułowana „Modyfikacja transkryptomu kurcząt brojlerów z wykorzystaniem technologii _in ovo_" stanowi cykl trzech publikacji naukowych. Zagadnienia poruszane w dysertacji doktorskiej mają ogromne znaczenie dla produkcji drobiarskiej w kontekście pozyskiwania żywności o walorach odżywczych i prozdrowotnych. By było to możliwe, konieczne jest systematyczne ograniczanie stosowania leków weterynaryjnych i szukanie alternatywnych rozwiązań wspierających rozwój produkcji drobiarskiej. Kluczową rolę w utrzymywaniu kurcząt brojlerów w dobrej kondycji zdrowotnej, jak również w poprawie parametrów produkcyjnych odgrywa mikrobiota jelitowa. Jej bezpośrednia modyfikacja jest możliwa przez podanie substancji bioaktywnych, takich jak synbiotyki, probiotyki czy prebiotyki. Jednak do określenia zmian, jakie powoduje ich podanie konieczne jest poznanie mechanizmów molekularnych szlaków stymulowanych w odpowiedzi na podaną substancję oraz na interakcję mikrobiota-gospodarz. W  niniejszej rozprawie wykazano, że podanie synbiotyku lub prebiotyku _in ovo _w 12 dobie inkubacji jaj u kurcząt brojlerów skutecznie stymuluje skład i funkcjonowanie mikrobioty jelitowej gospodarza, co pośrednio wpływa na zmiany w ekspresji genów.

Badania wykonane w ramach rozprawy doktorskiej stanowiły również bazę do poszerzania zagadnień związanych z wczesną stymulacją _in ovo_, mikrobiotą jelitową a zmianami na poziomie molekularnym. 

Prowadzone dotychczas przez dr inż. Aleksandrę Dunisławską badania dotyczą przede wszystkim regulacji ekspresji genów pod wpływem interakcji mikrobiom-gospodarz. Główny przedmiot badań stanowią:

  • wpływ podawania substancji bioaktywnych takich jak prebiotyk, probiotyk czy synbiotyk na mikrobiom gospodarza i modyfikację transkryptomu u różnych gatunków zwierząt (analizy całogenomowe oraz analiza ekspresji wytypowanych genów)
  • epigenetyczne mechanizmy wyciszania ekspresji genów za pośrednictwem metylacji promotorów genów i/lub aktywności mikroRNA po podaniu substancji bioaktywnych
  • linie komórkowe oraz hodowle pierwotne _in vitro _w kontekście uproszczonego modelu do analiz 

Gratulujemy!

Na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt kształcimy studentów na następujących kierunkach:

Maturzysto! Wybierz studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy i rozwijaj z nami swoje zamiłowanie do zwierząt