Słowo świąteczno-noworoczne Rektora

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2021 Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego - prof. dr hab. inż. Marek Adamski - przygotował specjalne wystąpienie i życzenia dla społeczności akademickiej oraz podzielił się planami na najbliższy rok dotyczącymi uczelni.