"Studia z Przyszłością" dla naszej uczelni

W ramach VI edycji Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów "Studia z Przyszłością" najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i wartościowym kierunkom i programom studiów na polskich uczelniach przyznano Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

Spośród kierunków studiów oferowanych przez naszą uczelnię nagrodzono:

 1. Wydział Inżynierii Mechanicznej
  • inżynieria odnawialnych źródeł energii (studia I stopnia)
 2. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  • architektura (studia I i II stopnia)
 3. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  • zoofizjoterapia (studia I stopnia)
  • zootechnika (studia I stopnia)
  • inspekcja weterynaryjna (studia I stopnia)
 4. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  • technologia chemiczna (studia I stopnia)
 5. Wydział Zarządzania
  • zarządzanie (studia I i II stopnia)

Celem konkursu jest promocja wśród kandydatów na studia najlepszych kierunków kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie, ale przede wszystkim doskonalenie jakości kształcenia w szkołach wyższych i dostarczanie instytucjom akademickim rekomendacji eksperckich, jak kształcić skuteczniej i efektywniej.

Gratulujemy!

Więcej o konkursie TUTAJ