Q&A – szczepienia dla nauczycieli

Jak zgłosić się na szczepienia? Kto może się zarejestrować? Jak wygląda procedura? Poniżej przedstawiamy najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące szczepień dla nauczycieli.

 

 1. Kto może się zarejestrować na szczepienia od 15 lutego br.?
  • Nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni.
  • nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65. roku życia.
  • UWAGA! Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003.
 2. Którą szczepionką będą szczepieni nauczyciele?
  • Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów nauczycielom poniżej 65. roku życia będzie podawana szczepionka AstraZeneca.
 3. Nauczyciel pracuje w kilku szkołach/uczelniach, która z nich może go zgłosić na szczepienie?
  • Nauczyciel, który pracuje w więcej niż jednej szkole/uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną szkołą/uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej placówce. Rekomendujemy tę, która jest podstawowym miejscem pracy.
 4. Kto jest odpowiedzialny za zgłoszenie nauczycieli na szczepienie?
  • Za zapisy odpowiedzialni są dyrektorzy szkół na tych samych zasadach jak w I turze dla nauczycieli klas I-III oraz rektorzy uczelni. Rektorzy powinni wybrać koordynatorów uczelnianych. Sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni.
 5. Czy szkoła/uczelnia będzie mogła wybrać sobie szpital, w którym chce szczepić nauczycieli?
  • Dyrektorzy oraz Rektorzy będą wybierać miejsca szczepień, według listy punktów szczepień, która zostanie przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 6. Od kiedy będzie dostępny formularz zgłoszeniowy na szczepienia?
  • Formularz będzie udostępniony 15 lutego br. Zgłoszenia będzie można przesyłać do czwartku, 18 lutego br.
 7. Gdzie będą przekazywane dane z formularza?
  • Zestawienia będą przekazywane do NFZ, który następnie prześle je do punktów szczepień.
 8. Kto będzie informował o terminach szczepień?
  • Wskazany w formularzu szpital lub placówka będzie kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem szkoły lub placówki, albo inną osobą wskazaną do kontaktu w formularzu, w celu ustalenia daty i godziny szczepienia.
 9. Gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza?
  • W poniedziałek, 15 lutego br. koordynatorom uczelni do spraw rejestracji zostanie zorganizowane przez OPI PIB webinarium dotyczące metody i sposobu przesyłania danych do formularza.​​​​
  • Dyrektorzy szkół zgłaszają nauczycieli na tych samych zasadach, co w I turze czyli za pośrednictwem Strefy Pracownika Systemu Informacji Oświatowej.
 10. Kto może rejestrować się w ramach szczepień dla nauczycieli akademickich? Wcześniejsze informacje mówiły o wieku poniżej 60. roku życia. Czy to się zmieniło?
  • Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003. Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów zakres wiekowy nauczycieli został rozszerzony o osoby do 65. roku życia.
 11. Co z pozostałymi nauczycielami?
  • Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.
 12. Co z rejestracją na szczepienia dla pracowników administracji?
  • Pamiętamy o nich. Staramy się, aby mogli zostać jak najszybciej zaszczepieni. Informację na ten temat przekażemy jak tylko będą już konkretne decyzje.
 13. Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu będzie mógł być zgłoszony?
  • Na listach nie będzie również nauczycieli, którzy mają zaznaczoną w SIO długotrwałą nieobecność (powyżej 25 czerwca br.)
 14. Do kiedy będzie dostępny formularz zgłoszeniowy?
  • Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do czwartku, 18 lutego br.
 15. Jak nauczyciel ma się przygotować na szczepienie?
  • W dniu wyznaczonego terminu nauczyciel musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień nauczyciel będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.
 16. Czy rektor musi wybrać z listy punktów szczepień tylko jedną placówkę?
  • Nie. Rektor może wybrać więcej niż jeden punkt szczepień.
 17. Czy nauczyciel akademicki będący na urlopie naukowym może się zgłosić do rejestracji?
  • Tak. Posiadanie statusu nauczyciela akademickiego lub innej osoby prowadzącej zajęcia daje prawo do rejestracji w uczelni do programu szczepień.

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-dla-nauczycieli