Nagroda dla UTP w Konkursie Student-Wynalazca

Nasza uczelnia została doceniona i nagrodzona w XI edycji Konkursu Student-Wynalazca!

Nagrodę specjalną Marszałka Województwa Świętokrzyskiego otrzymał wynalazek "Trenażer wybranych zabiegów przezskórnych na sercu" Katarzyny Kalczyńskiej. Współtwórcą jest prorektor ds. nauki i ewaluacji - dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. uczelni.

Do tegorocznej edycji nadesłano 139 rozwiązań z 23 uczelni z całej Polski.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogły być również zgłaszane wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Zwycięzcom gratulujemy!

Pełna relacja - https://tu.kielce.pl/xi-edycja-ksw/.