Finanse i rachunkowość z pozytywną oceną PKA

11 lutego 2021 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę w sprawie oceny programowej na kierunku Finanse i Rachunkowość prowadzonym na Wydziale Zarządzania na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Wszystkie 10 szczegółowych kryteriów oceny programowej zostały spełnione, co świadczy o wysokiej jakości kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość. 

Gratulujemy!