Eliminacje okręgowe XLIV edycji OWiUR 2020/2021 - ZMIANA TERMINU!

W związku z sytuacją pandemiczną decyzją organizatorów termin olimpiady zostaje przesunięty z 16 na 23 kwietnia 2021r.

_______________________________________________________________________________________________________________

16 kwietnia 2021 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbędą się eliminacje okręgowe XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2020/2021 dla okręgu bydgoskiego olimpiady. W eliminacjach tych weźmie udział 101 uczniów z 25 szkół (czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia) województwa kujawsko-pomorskiego oraz części województwa pomorskiego.

Młodzież startować będzie w ośmiu blokach tematycznych:

  • produkcja roślina – 17,
  • produkcja zwierzęca – 18,
  • mechanizacja rolnictwa – 15,
  • gastronomia – 14,
  • technologia żywności – 10,
  • agrobiznes – 7,
  • architektura krajobrazu – 7,
  • weterynaria – 13.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik architektury krajobrazu.

Patronem medialnym XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2020/2021 jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.