Trwa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

28 maja 2021 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym odbywa się finał centralny XLIV 2020/2021 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

 

O godzinie 9:30 finał olimpiady uroczyście zainaugurował rektor UTP prof. dr hab. inż. Marek Adamski wraz z przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych dr. hab. Wiesławem Świderkiem i przewodniczącą Komitetu Okręgowego OWiUR w Bydgoszczy dr hab. inż. Joanną Bogucką, prof. uczelni.

W tegorocznym finale bierze udział 207 uczniów szkół średnich prowadzących kształcenie w zakresie ogólnie rozumianego rolnictwa z 8 okręgów w Polsce. Uczniowie rywalizować będą w 11 blokach tematycznych, każdy z bloków podzielony jest na część teoretyczną i część praktyczną:

 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • mechanizacja rolnictwa
 • ogrodnictwo
 • gastronomia
 • technologia żywności
 • agrobiznes
 • leśnictwo
 • ochrona i inżynieria środowiska
 • architektura krajobrazu
 • weterynaria

29 maja - drugi dzień olimpiady to uroczyste zakończenie. Najlepsi uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki otrzymają dyplomy i nagrody.