Zarządzanie projektami strategicznymi. Rekomendacje

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opracowała zestaw zaleceń dla programów i projektów realizowanych przez jednostki centralnej administracji rządowej (https://www.gov.pl/web/zarzadzanie-projektami/materialy-do-pobrania ).

 

W opracowaniu włączeni byli decydenci, naukowcy, praktycy, przedstawiciele organizacji IPMA i PMI. Celem wypracowanych zaleceń jest optymalizacja przebiegu przedsięwzięć podejmowanych przez ministerstwa i w konsekwencji znaczne oszczędności.

Konsultantem i recenzentem zaleceń był profesor Wydziału Zarządzania UTP, dr hab. inż. Bogdan Lent. Dzięki tej współpracy zmodyfikowany zostanie zakres kształcenia z przedmiotu Zarządzanie Projektami na Wydziale Zarządzania, co umożliwi absolwentom sprawniejsze włączenie się w przedsięwzięcia administracji państwowej, jak i dalej - regionalnej. Jak wskazują doświadczenia z innych krajów, metodyki rządowe są wcześniej czy później przyjmowane także przez inne organizacje i przedsiębiorstwa – co otwiera szerokie możliwości pracy absolwentom Wydziału.