Ankieta Oceny Wewnętrznej dla Logo HR

Zespół ds. Wdrażania Logo HR na UTP zwraca się do społeczności akademickiej z serdeczną prośbą o zabranie głosu w ankiecie dotyczącej stanu wdrożenia zapisów Europejskiej Karty Naukowca oraz otwartej, przejrzystej i merytorycznej rekrutacji naukowców (zwanej polityką OTM-R) na UTP.

Informacje te są niezwykle ważne do przygotowania się do oceny śródokresowej ze stanu wdrażania Logo HR na naszej uczelni. Ocena ta, przeprowadzana przez Komisję Europejską, przypada już 9 września 2021.
Ankiety będą dostępne dla wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, badawczych, jak i doktorantów UTP w dniach 1-11 czerwca 2021 w systemie Ankieter. https://ankieter.utp.edu.pl/surveys/243/
Pytania dotyczą aspektów etycznych i zawodowych, rekrutacji, warunków pracy i ubezpieczenia społecznego oraz szkoleń. Na każde pytanie odpowiadać można zgodnie ze skalą zadowolenia, chociaż jest możliwość sugerowania zmian.


Zespół ds. Wdrażania Logo HR