Historia 70-lat UTP na Moście Staromiejskim - fotorelacja

Do 2 lipca 2021 roku w centrum Bydgoszczy, na Moście Staromiejskim, można oglądać wystawę związaną z jubileuszem 70-lecia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Uroczystość inaugurująca wystawę z udziałem przedstawicieli społeczności akademickiej Uczelni oraz zaproszonych gości odbyła się 10 czerwca 2021 roku. O godzinie 12:00 symbolicznego otwarcia dokonali Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego – prof. Marek Adamski oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski.

Wystawa przedstawia 7 dekad kształcenia inżynierów w Bydgoszczy. Prezentuje poszczególne etapy rozwoju największej uczelni technicznej w regionie, począwszy od powstania Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, a następnie przekształcenia kolejno w Wyższą Szkołę Inżynierską, Akademię Techniczno-Rolniczą i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Jednocześnie wystawa wybiega w przyszłość nawiązując do planów rozwojowych Uczelni pod szyldem Politechniki Bydgoskiej.

- Historia kształcenia inżynierów w Bydgoszczy rozpoczyna się w 1951 roku. Wówczas powstała pierwsza w mieście uczelnia wyższa - Wieczorowa Szkoła Inżynierska, która wraz z rozwojem zmieniała swoją nazwę. W ciągu 70 lat wykształciliśmy ponad 70 tysięcy inżynierów. Historia naszej Uczelni jest częścią historii Bydgoszczy. Nasi profesorowie, inżynierowi, absolwenci pracowali i pracują na rzecz wielu projektów realizowanych w mieście i regionie. Chcemy rozwijać potencjał akademicki i wzmacniać potencjał gospodarczy Bydgoszczy. Jestem przekonany, że w tym jubileuszowym dla nas roku otworzymy niebawem kolejny ważny i piękny rozdział w historii Uczelni oraz historii naszego miasta, rozdział pod nazwą Politechnika Bydgoska – mówi prof. Marek Adamski, Rektor UTP.

Koordynatorem wystawy zatytułowanej „70 lat bydgoskich inżynierów” jest dr hab. Anna Frąckowicz, prof. uczelni, a autorem projektu graficznego dr hab. Edward Saliński, prof. uczelni.