Architektura Wnętrz z pozytywną oceną PKA

Miło nam zakomunikować, że 10 czerwca 2021 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało OCENĘ POZYTYWNĄ w sprawie oceny programowej na kierunku Architektura Wnętrz prowadzonym na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej docenili kwalifikacje i zaangażowanie kadry dydaktycznej, wzorową współpracę z otoczeniem gospodarczym i sukcesy studentów tego kierunku. Wszystkie 10 szczegółowych kryteriów oceny programowej zostały spełnione, co świadczy o wysokiej jakości kształcenia na kierunku Architektura Wnętrz.

Gratulujemy naukowcom i studentom!