Nowe kierunki studiów na przyszłej Politechnice Bydgoskiej

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy zaprezentował nowe kierunki studiów stacjonarnych i podyplomowych. To efekt współpracy z wieloma ogólnopolskimi i regionalnymi firmami. Wśród nowości m.in. energetyka, inżynieria farmaceutyczna i gorzelnictwo.

- Przygotowując i rozwijając ofertę dydaktyczną przyszłej Politechniki Bydgoskiej reagujemy na potrzeby rynku oraz otoczenia biznesowo-gospodarczego. Stawiamy na kierunki o profilu praktycznym z przeważającą liczbą ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych oraz wydłużonym okresem praktyk. Nowe kierunki będziemy realizować w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami danej branży – mówi prof. Marek Adamski, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

W roku akademickim 2021/2022 studenci będą mogli rozpocząć kształcenie na kierunku ENERGETYKA (3,5-letnie studia inżynierskie I stopnia) przygotowanym we współpracy z wiodącym europejskim producentem kabli i przewodów – firmą TELE-FONIKA Kable S.A. Pierwsze semestry będą prowadzone przez wykładowców akademickich, którzy poprzez wykłady, laboratoria oraz ćwiczenia projektowe przygotują studentów z przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. W kolejnych semestrach zajęcia będą realizowane także przez specjalistów TFKable. W ramach blisko 700 godzin dydaktycznych eksperci z zakładu Bydgoszcz poprowadzą 9 bloków kierunkowych. Dodatkowo w semestrze IV przez miesiąc oraz w semestrze VII przez 5 miesięcy będą prowadzone praktyki zawodowe i 40-godzinny blok seminarium dla studentów, którzy zdecydują się na obronę pracy dyplomowej na podstawie wybranego business case.

- Niezmiernie cieszy nas fakt, że Uczelnia, planując tworzenie nowych kierunków nauczania, od dłuższego czasu prowadziła szerokie konsultacje społeczne z przemysłem, w tym z przedstawicielami branży energetyki i elektroenergetyki. Wobec dynamicznych zmian na globalnych rynkach produkcji, przede wszystkim właśnie tradycyjne branże przemysłu wymagają nowych, multidyscyplinarnych kompetencji, czyli wiedzy zdobytej nie tylko na salach dydaktycznych jednostek naukowych, lecz także poprzez praktykę – mówi Piotr Mirek, dyrektor zakładu Bydgoszcz, członek zarządu w TELE-FONIKA Kable SA.

To jednak nie koniec nowości. Uczelnia złożyła również dokumenty w Ministerstwie Edukacji i Nauki związane z uruchomieniem inżynierskich studiów I stopnia na kierunku INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA - Przyszli absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w przemyśle farmaceutyczny, kosmetycznym oraz w instytucjach badawczych lub laboratoriach kontroli jakości. Stawiamy przede wszystkim na praktykę, dlatego założenia i program kształcenia został przygotowany we współpracy kilkunastoma ogólnopolskimi oraz regionalnymi firmami – mówi dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof.. Uczelni, Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Partnerami kierunku INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA są m.in.: Polfa Warszawa (grupa POLPHARMA), GRUPA ADAMED, FILOFARM, Grupa Neuca, Noble Health, InventionBio, AS Produkt, Spolpharm, Konkret, Remondis, Laboratorium Farmaceutyczne Avena, PW Kamal, Plastica, Polski Związek Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci leków oraz Polski Związek Przemysłu Farmaceutycznego.

W ofercie Uczelni znalazło się także 5 nowych kierunków studiów podyplomowych, wśród nich GORZELNICTWO. Jedyne takie studia w Polsce, zaoferują możliwość kształcenia opartego na praktycznym wykorzystaniu nowoczesnych procesów technologicznych i metod produkcji napojów alkoholowych.  Zakłady o tym profilu działalności zgłaszają w ostatnim czasie wyraźny niedobór specjalistów. Partnerami kierunku są: Gorzelnia Rolnicza Krąplewice, Toruńskie Wódki Gatunkowe, Zakład Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy. Listę nowych kierunkuów studiów podyplomowych uzupełniają:

Ofertę dydaktyczną Uczelni znaleźć można na stronie rekrutacja.utp.edu.pl.