Medale dla naszych naukowców podczas INTARG 2021!

Nasi naukowcy zostali nagrodzeni na XIV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021!

 

Targi odbyły się 15-16 czerwca w formule online. INTARG® 2021 to możliwość prezentacji i promocji wynalazków i rozwiązań innowacyjnych na forum międzynarodowym, wymiany kontaktów naukowych i biznesowych pomiędzy przedstawicielami świata nauki, przemysłu, biznesu oraz finansów. To także możliwość zdobycia prestiżowych nagród i wyróżnień przyznawanych przez międzynarodowe jury oraz patronów i partnerów wydarzenia.

Myślą przewodnią jest hasło „Innowacje motorem gospodarki”. Targi zgromadziły blisko 100 wystawców, prezentujących ponad 300 wynalazków i innowacji z aż 20 krajów i prawie wszystkich kontynentów. 

Jesteśmy tam także my! Oto nagrodzone wynalazki naszych naukowców:

Platynowy medal

 1. URZĄDZENIE I SPOSÓB PALENIA ZIAREN
  • autorzy: dr inż. Wojciech Poćwiardowski, Marek Domoradzki, dr inż. Joanna Szulc, Jarosław Łuczak
  • Wynalazek dotyczy konstrukcji urządzenia do palenia ziaren, zbudowanego w postaci mieszalnika napędzanego wibracyjnym układem zataczająco – śrubowym z dwoma wibratorami z przepływem gorącego powietrza podczas palenia i zimnego powietrza podczas chłodzenia ziarna. Konstrukcja mieszalnika wibracyjnego pozwala na intensywne mieszanie w poziomie ziaren, przez wywołanie ruchu spiralnego w mieszalniku i ich pionowe przemieszczanie w za pomocą nieruchomej przegrody pełniącej role mieszadła. W naszym rozwiązaniu zarówno komora jak i przegroda stoi w miejscu, a w wyniku wibracji poruszają się palone ziarna. Od dołu aparatu poprzez sito, lub od góry, podawane jest gorące powietrze powodując równomierne palenie mieszających się ziaren. Chłodzenie następuje w tym samym aparacie zimnym powietrzem, po wyłączeniu grzałki

Złoty medal

 1. SPOSÓB OTRZYMYWANIA NANOKOMPOZYTÓW POLI(CHLOREK WINYLU)/POLI(OCTAN WINYLU)- NANONAPEŁNIACZ WĘGLOWY
  • autorzy: mgr inż. Sławomir Wilczewski, dr inż. Krzysztof Lewandowski, dr inż. Katarzyna Skórczewska, dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska
  • Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nanokompozytów poli(chlorku winylu) (PVC) zawierających nanorurki węglowe lub grafen poprzez przetwórstwo PVC z przedmieszką w postaci poli(octan winylu)/nanonapełniacz węglowy (nanorurki węglowe, grafen).

 2. KRAWĘDZIOWO-OTWOROWY ZESPÓŁ ROBOCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO O ZMIENNEJ DYNAMICE PRZEPŁYWU MATERIAŁU UZIARNIONEGO.
  • autorzy: dr inż. Patrycja Bałdowska-Witos dr inż. Weronika Kruszelnicka prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski dr inż. Robert Kasner dr inż. Adam Mroziński
  • Przedmiotem wynalazku jest krawędziowo-otworowy zespół roboczy rozdrabniacza wielotarczowego o zmiennej dynamice przepływu materiału uziarnionego, np. ziaren biomasy, biologicznych surowców roślinnych, granulowanych materiałów niejednorodnych i polimerowych, kawałkowych minerałów, też materiałów zawierających duże ilości wody.

 3. SPOSÓB IDENTYFIKACJI ŻYWYCH, PTASICH PIERWOTNYCH KOMÓREK PŁCIOWYCH
  • autorzy: mgr inż. Agata Szczerba Takashi Kuwana prof. dr hab. Marek Bednarczyk
  • Istotą rozwiązania według wynalazku jest szybka i łatwa metoda identyfikacji żywych, pierwotnych komórek płciowych, spośród wszystkich innych komórek somatycznych. Sposób realizowany jest za pomocą mikroskopu z kontrastem fazowym lub mikroskopu z dodatkowym źródłem światła, w którym wiązka światła przechodzi przez komórki w ciemnym polu widzenia. Ponieważ pierwotne komórki płciowe w swojej budowie posiadają wiele organelli, lipidów oraz innych ziarnistości substancji zapasowych jak np. glikogenu, po przejściu przez nie wiązki światła, powodują rozproszenie wiązki światła, powodując efekt świecenia, błyszczenia się pierwotnych komórek płciowych, zaś pozostałe komórki somatyczne nie błyszczą się

Srebrny medal

 1. DONICA INTEGRACYJNA DO HORTITERAPII O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ
  • autorzy: dr inż. arch Monika Trojanowska dr inż. Jarosław Gajewski
  • Przedmiotem rozwiązania według wzoru jest donica integracyjna do hortiterapii o konstrukcji żelbetowej, przeznaczona do wspomagania integracji osób o ograniczonej sprawności. Może być wykonana w całości w zakładzie produkcyjnym i dostarczona na tereny zieleni miejskiej co pozwala ograniczyć problemy projektowe i wykonawcze

Brązowy medal

 1. KOMORA UNIWERSALNA DO BUTELKI DLA DZIECI WRAZ Z SYSTEMEM ZMIANY KOMORY
  • autorzy: dr inż. Emil Smyk
  • Komora uniwersalna dla butelki dla dzieci wraz systemem zmiany komory została wymyślona żeby służyć jako pomoc do oduczania dzieci picia mleka w nocy. Komora może być stosowana do każdej zwykłej butelki dla dzieci i umożliwia zmianę pitej przez dziecko cieczy bez wyjmowania smoczka z buzi.
 2. SPOSÓB WYTWARZANIA KAPSUŁEK ORAZ KOMPOZYCJA MIESZANINY DO KAPSUŁKOWANIA BAKTERII PROBIOTYCZNYCH
  • autorzy: mgr inż. Rafał Kochanowski, mgr inż. Krzysztof Świerczyński, dr inż. Joanna Szulc, dr hab. Anna Ligocka prof. uczelni 
  • Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kapsułek oraz kompozycja mieszaniny do kapsułkowania bakterii probiotycznych, zawierająca alginiany oraz sposób ich immobilizacji. Zadaniem kapsułkowania mikroorganizmów probiotycznych jest ich ochrona przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi, zwłaszcza warunkami wysokiej temperatury, jakie podczas obróbki termicznej występującej w procesie wypieku pieczywa. Kompozycja kapsułki oraz odpowiednia aplikacja i przeprowadzenie immobilizacji pozwala na przeżycie mikroorganizmów w co najmniej 70% i zachowanie ich właściwości.

Wielkie gratulacje!