UTP wspierane przez firmę CoreTech System!

Zespół naukowy profesora Dariusza Sykutery z Katedry Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Mechanicznej rozpoczął współpracę z międzynarodową korporacją CoreTech System Co.,Ltd.

Firma wyposażyła uczelniane laboratoria w 20 stanowisk w oprogramowanie do symulacji wtrysku Moldex3D. Wartość udzielonych licencji przekroczyła 1 mln euro!

Narzędzia symulacyjne Moldex 3D są wykorzystywane przez firmy z branży narzędziowo-przetwórczej w naszym regionie oraz przez wiele czołowych koncernów z wiązanych z branżą przetwórstwa tworzyw sztucznych na świecie. Nowoczesne oprogramowanie Moldex 3D posłuży w procesie dydaktycznym studentów: zajęciach laboratoryjnych i projektowych, działach badawczych realizowanych w Kole Naukowych oraz pracach dyplomowych.

Współpraca ta znacząco polepszy jakość kształcenia na kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych, a tym samym podniesie kompetencje przyszłych inżynierów z UTP, wkrótce z Politechniki Bydgoskiej. Jest to także kolejny dowód na zacieśnienie relacji między uczelnią a liderami rynku w tej branży.