Pozytywna ocena programowa dla kierunku Technologia chemiczna!

24 czerwca 2021 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało OCENĘ POZYTYWNĄ w sprawie oceny programowej na kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA prowadzonym na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

 

Gratulujemy!