Otwarcie nowego Biura Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

21 lipca 2021 roku Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. uczelni w towarzystwie JM Rektora prof. Marka Adamskiego, dokonała uroczystego otwarcia nowego Biura Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

Pomieszczenie posłuży Komisjom, które organizują i zabezpieczają właściwy przebieg klasyfikacji na wydziale, zarówno pod względem merytorycznym, jak i porządkowym. Przeprowadzają klasyfikację na wszystkich kierunkach swojego wydziału. Podczas uroczystości obecni byli członkowie wszystkich Komisji Wydziałowych, Kanclerze i przedstawiciele władz dziekańskich.

Członkom Komisji życzymy owocnej pracy w nowym otoczeniu.