Spotkanie absolwentów WTiICH w 50-tą rocznicę uzyskania tytułu inżyniera

W dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 11 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej odbyło się spotkanie władz Uczelni i Wydziału z Absolwentami w 50-tą rocznicę uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.

Trudno uwierzyć, ale minęło 50 lat od ukończenia studiów, a wydaję się jakby to było wczoraj. Tak można by powiedzieć o uroczystości jubileuszu pięćdziesięciolecia uzyskania tytułu zawodowego inżyniera przez drugi rocznik studentów dziennych Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy.

W auli Wydziału spotkali się absolwenci z roku 1971. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością JM Rektor prof. dr hab. inż. Marek Adamski, społeczność akademicką wydziału reprezentowały: Dziekan WTiICh dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. uczelni, Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich dr inż. Grażyna Gozdecka, prof. uczelni oraz Przewodniczący Dyscyplin Naukowych: dr inż. Dorota Ziółkowska, dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. uczelni, Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Technologia chemiczna dr inż. Joanna Kowalik, a także dr inż. Agnieszka Bajorek i dr hab. inż. Ireneusz Grubecki, prof. uczelni. Zaproszeni zostali również goście - nauczyciele akademiccy tego rocznika absolwentów: prof. dr hab. Jerzy Gaca, dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. uczelni, dr hab. Stanisław Zajchowski, prof. uczelni.
Krótką historię wydziału jak również najnowsze osiągnięcia pracowników zaprezentowała zgromadzonym Dziekan Wydziału, Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich opowiedziała o kształceniu studentów, nowych kierunkach i planach związanych z dydaktyką. Wspomnienia i anegdoty z okresu studiów przypomniane były przez prof. Jerzego Gacę i absolwentów.
JM Rektor UTP i Dziekan Wydziału wręczyli absolwentom odnowione dyplomy.

Po części oficjalnej był czas na wspomnienia przy kawie oraz sentymentalną podróż po Wydziale. Na koniec wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia na tle budynku Wydziału i w ten sposób spotkanie po pięćdziesięciu latach na Wydziale dobiegło końca, a absolwenci udali się na uroczysty obiad.