Witamy w gronie studentów Politechniki Bydgoskiej

Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia, witamy w gronie studentów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich i dziękujemy za wybranie naszej uczelni.

 

Rozpoczęcie studiów wiąże się z wieloma sprawami organizacyjnymi. Proszę Państwa o zapoznanie się z Klauzulą RODO oraz umieszczonymi poniżej informacjami.
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich – dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, profesor PBŚ

Klauzula RODO

KOMUNIKAT 1 INFORMACJA O PRZYJĘCIU NA STUDIA
KOMUNIKAT 2 NAJWAŻNIEJSZY JEST DZIEKANAT
KOMUNIKAT 3 SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE DO WOMP W BYDGOSZCZY
KOMUNIKAT 4 REGULAMIN STUDIÓW
KOMUNIKAT 5 ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022
KOMUNIKAT 6 ŚLUBOWANIE STUDENTA
KOMUNIKAT 7 OŚWIADCZENIE STUDENTA W SPRAWIE OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ UCZELNIĘ
KOMINUKAT 8 ZMIANA INDYWIDUALNEGO NUMERU KONTA BANKOWEGO
KOMUNIKAT 9 ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS) OD 01 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
WNIOSEK O ELS
KOMUNIKAT 10 ZAŚWIADCZENIE O STUDIOWANIU OD 01 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
KOMUNIKAT 11 OBOWIĄZKOWY ADRES E-MAIL
KOMUNIKAT 12 STRONA WIRTUALNEGO DZIEKANATU (USOSweb) ORAZ MOBILNY USOS
KOMUNIKAT 13 ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA
KOMUNIKAT 14 ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ – STYPENDIA I ZAPOMOGI
KOMUNIKAT 15 KONTAKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Terminy zawarte w powyższych komunikatach mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej, wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wszystkie Informacje będą publikowane na stronie internetowej Uczelni http://www.utp.edu.pl/pl/

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPRZYJĘTYCH NA STUDIA
PODANIE O ZWROT OPŁATY REKRUTACYJNEJ