Inżynieria farmaceutyczna na Politechnice Bydgoskiej! #ŚwiatPotrzebujeInżynierów

Inżynieria farmaceutyczna to nowość w naszej ofercie dydaktycznej!

Do 22 września trwa rekrutacja na nowy kierunek w naszej ofercie dydaktycznej - Inżynierię farmaceutyczną, która realizowana jest na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej.

To wyjątkowy program przygotowujący studentów do pracy w każdym obszarze branży farmaceutycznej, kosmetycznej, a także pokrewnych. W programie znajdują się treści dotyczące projektowania technologicznego, kontroli procesów przemysłowych, zarządzania jakością, wiedzy o składnikach leków i o lekach, projektowania leków, projektowania suplementów diety, elementów dietoterapii i bromatologii, zarządzania operacyjnego, zasobami ludzkimi, komunikacji w praktyce zawodowej, sprzedaży czy uregulowań prawnych.

Dlaczego warto?

Nasz kierunek jest kierunkiem o profilu praktycznym, co oznacza, że w trakcie studiów odbywa się 24-tygodniową praktykę (podzieloną na kilkutygodniowe moduły odbywania praktyki). Firmy z branży farmaceutycznej i kosmetycznej są zainteresowane przyjęciem na praktyki studentów naszego kierunku, m.in. Polfa Warszawa, FSP Filofarm, Remondis Medison, Natigo Labs, Kamal, Alpinus Chemia Sp. Z o.o., As Produkt, Plastica Sp. Z o.o., Neuca.

Absolwenci studiów o profilu praktycznym mają przewagę na rynku pracy z uwagi na zdobyte w czasie studiów doświadczenie zawodowe w ramach odbywanych praktyk. Ponadto wiele przedmiotów realizowanych w toku studiów prowadzonych jest przez doświadczoną kadrę pracującą w przemyśle, co pozwala już na tym etapie zdobywać bezcenną wiedzę i umiejętności ściśle związane z wymaganiami przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.

Zarejestruj się