Rektor PBŚ podczas KRURiP

10 września 2021 r. rektor Politechniki Bydgoskiej - prof. Marek Adamski - wziął udział w Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, która odbyła się w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego w Krynicy Zdroju.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy.

Obecni byli także rektorzy: prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Z-ca Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Marczuk – Prorektor ds. Kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Mirosław Minkina - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dr hab. inż. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM - Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Michał Zasada - Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Idalia Kasprzyk - Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas posiedzenia podjęto m.in. uchwałę w sprawie propozycji kandydatów do Rady Głównej Nauki.