Współpraca dla zdrowia

Politechnika Bydgoska rozpoczyna współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

14 września 2021 roku podpisano porozumienie w tej sprawie. Porozumienie dotyczy podjęcia wspólnych działań naukowych i dydaktycznych. Politechnika będzie zaangażowana w realizację projektów badawczych oraz opracowań tematycznych. W tym celu pracownicy i studenci Uczelni korzystać będą z laboratoriów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Politechnika udostępni natomiast swoje zaplecze laboratoryjne i edukacyjne specjalistom z WSSE. Efektem współpracy będzie także organizacja konferencji, sympozjów i wydarzeń edukacyjnych związanych z ochroną zdrowia.

Współpraca stwarza również szanse do rozwoju okołomedycznych kierunków studiów. Jednym z nich jest Inżynieria Farmaceutyczna, którą uruchomiamy od października. Ponadto, pracownicy akademiccy oraz studenci zyskają możliwość odbywania staży zawodowych i praktyk w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – mówi prof. Marek Adamski, Rektor Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.