Zapraszamy na studia drugiego stopnia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na studia drugiego stopnia na następujące kierunki:

studia stacjonarne:

 • architektura i urbanistyka
 • budownictwo
 • biotechnologia (po studiach inżynierskich)
 • computer aided engineering (język wykładowy angielski)
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka stosowana
 • inżyniera biomedyczna
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska (po studiach inżynierskich)
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika *

studia niestacjonarne:

 • informatyka stosowana
 • mechanika i budowa maszyn
 • transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

*kształcenie również w języku angielskim

Rejestracja internetowa i składanie dokumentów w dniach: 1 - 23 marca 2016 r.

(ogłoszenie wyników: 01.04.2016 r.)

Punkt Rekrutacyjny

Al. prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon), Auditorium Novum

czynny w godzinach od 8.00 do 15.00

(od poniedziałku do piątku)