Wybrano nową Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kolegium elektorów UTP w dniu 24 lutego w wyborach uzupełniających, wybrało panią dr hab. Annę Bochenek, na funkcję Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich na kadencję 2012 -2016.

Pani Anna Bochenek jest doktorem habilitowanym w dziedzinie sztuk plastycznych. Kieruje Katedrą Sztuk Wizualnych  na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska UTP.