Rekrutacja na studia II stopnia nabór na semestr letni w roku akademickim 2015/2016

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w UTP

23.03.2016 r. (środa) upływa termin składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym:

Al. prof. S. Kaliskiego 7,
85-796 Bydgoszcz
Auditorium Novum (Fordon)
czynny w godz. 8 - 15
(od poniedziałku do piątku)

lub

przesłać listem poleconym na adres:

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy
Dział Spraw Studenckich
REKRUTACJA
Al. prof. S. Kaliskiego 7,
85-796 Bydgoszcz