Komunikat dla osób przyjętych na studia stacjonarne II stopnia

Osoby przyjęte na studia stacjonarne II stopnia , rok akademicki 2015/2016 (nabór na s. letni)

Informujemy, że rok akademicki rozpoczyna się: 11 kwietnia 2016 r.

Decyzje o przyjęciu na studia, skierowania na badania lekarskie, wnioski o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej będą wydawane w dziekanatach poszczególnych Wydziałów.

WBAiIŚ, Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy

WTIiE, Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy

WZ, ul. Fordońska 430 w Bydgoszczy

WHiBZ, ul. Mazowiecka 28 w Bydgoszczy

WRiB, ul. Bernardyńska 6/8 w Bydgoszczy

WTiICH, ul. Seminaryjna 3 w Bydgoszczy

WIM, studenci otrzymają w/w dokumenty drogą pocztową.